.

Общи условия

Посещавайки този сайт, Вие се задължавате да приемете общите условия за неговата употреба, подробно изложени в настоящия текст. Ако не сте съгласни с тях, Вие нямате право да използвате възможностите, които предлага сайта.

Knigite.com гарантира неприкосновеността на личните данни на своите потребители. Личните данни, с които сте се регистрирали в сайта ще се използват само за нуждите на knigite.com и ще бъдат предоставяни единствено на книготърговците, от които сте направили поръчка, за да може тя да бъде осъществена. Можете да се откажете от съхраняването на личната ви информация в нашата база във всеки един момент, достатъчно е да се свържете с нас по един от посочените в контактите начини и да заявите това свое желание. От базата ще бъдат премахнати само личните Ви данни, но не и останалите доброволно предоставени от вас материали - статии, новини, творчество или коментари.

Авторското съдържание на Knigite.com (написано, преведено, оформено и публикувано), което не се покрива от друго право, е обект на авторски права! Не всички материали, публикувани в сайта са авторски, но съдържанието на текстовете от други автори (издателства, организации, частни лица) е любезно предоставено от тях за публикуване в сайта и не нарушава правата им. Knigite.com не носи отговорност за каквито и да било грешки или неточности в съдържанието на текстовете, предоставени за публикуване в сайта от външни автори, както и не гарантира, че достъпът до тях ще бъде непрекъснат. Knigite.com си запазва правото да редактира съдържанието на сайта, както и да прекратява достъпа до него по всяко време, без предварително да уведомява за това трети страни.

Забранено е копирането, принтирането, и разпространяването на съдържането на този сайт! Ако желаете да използвате някаква част от съдържанието на Knigite.com, моля, свържете се с нас по един от посочените в контактите начини. Нарушителите на горепосоченото условие носят отговорност по Закона за Авторското право и сродните му права!

Knigite.com не носи отговорност за преки, косвени, материални или нематериални щети и загуби от какъвто и да било характер, предизвикани от употребата на сайта.

Всички книги и материали, предлагани за продажба в сайта, са собственост на книготърговците, публикували своите офети в сайта за тях. Knigite.com просто предоставя web пространство, което обединява различни оферти, на различни цени, от различни книготърговци и не участва в ценообразуването или доставката на поръчаните книги или други печатни материали. Сайтът не носи отговорност за изпълнението на поръчките, сроковете, доставките и уговорките между книготърговците и потребителите на сайта. Всеки потребител е длъжен да се запознае с условията за доставка, сроковете и отстъпките на всеки книготърговец, публикувани в неговата страница на сайта (в таба 'Условия'). При липса на такива или несъгласие с тях, рискът за всяка направена поръчка се поема изцяло от потребителя и той няма право да търси отговорност от knigite.com.

Общата цена на всяка поръчка в сайта е сумата от цените, които трябва да бъдат платени на съответните книготърговци, от които са поръчани книги или печатни материали в съответната поръчка от сайта. Отстъпките, предлагани от отделните книготърговци се изчисляват от системата при поръчка на дадена книга или печатен материал и се отразяват в потребителската кошница, а не на страницата на съответната книга или печатен материал. Поръчката от всеки книготърговец се доставя и заплаща ОТДЕЛНО - всеки потребител е длъжен да се запознае с условията и цените на доставката, публикувани от всеки книготърговец (посетете линка 'цена на доставка', който е до общото тегло на всяка една поръчка). При липсата на условия и цени от даден книготърговец, потребителят има право да осъществи контакт с книготърговеца и да провери лично условията и цените за доставката. При липса на публикувани на сайта условия и цени от страна на даден книготъговец, както и при лично уговорени такива (при осъществен контакт книготърговец-потребител по телефона, чрез email или по друг начин), потребителят изцяло поема риска за направената поръчка и няма право да търси отговорност от knigite.com.


За да зачете правото на мнение и свободното му изразяване на посетителите на сайта, knigite.com предоставя възможност за публикуване на коментар към повечето материали. Екипът не носи отговорност за достоверността и коректността на информацията, съдържаща се в коментарите, тъй като тя е притежание на съответния потребител, който я е публикувал.

За да публикува коментар на сайта, всеки потребител е длъжен да приеме следните условия:

   1. коментарите не трябва да съдържат нищо, което е извън рамките на закона или по някакъв начин е неподходящо за публикуване; недопустими са и няма да се толерират коментари с явна политическа, религиозна или порнографска тематика, словесни войни между потребители, както и обиди по отношение на пол, раса, етнос, политически, религиозни или сексуални възгледи.
   2. публикувайки препратки към материали в други сайтове, потребителите трябва да използват всички подходящи средства за откриване и отстраняване на вирусите и всички други вредни или нарушаващи нечии права характеристики, преди да ги публикуват;
   3. потребителите трябва да притежават материалите или да имат неограничени права да ги предоставят – knigite.com може да ги публикува безплатно и/или да използва тях и идеите,описани в тях в своите публикации, без да носи за това финансова или друга отговорност - това условие се отнася за всички секции на сайта!;
   4. Потребителите приемат условието да не предприемат действия срещу knigite.com във връзка с материал, който сa предоставили и да го освободят от отговорност, ако трета страна предприеме действия срещу него във връзка с материал, който са публикували.


Knigite.com може да публикува линкове към други сайтове в Интернет, които са притежание или се управляват от трети страни. При посещаването на такъв сайт, потребителите са длъжни да приемет неговите условия за ползване, както и условието, че Knigite.com няма контрол върху съдържанието на посещавания сайт и не може да поеме отговорност за материали, създадени или публикувани от  сайтове на трети страни. Връзката до сайт, който не е собственост на Knigite.com, не означава задължително, че knigite.com одобрява сайта или продуктите и угите, които предлага той. Достъпът до сайт, който не е собственост на Knigite.com не е задължение и не се гарантира от Knigite.com.

amg-desen