.

Българска библиотечно-информационна асоциация

Българска библиотечно-информационна асоциация
Рейтинг:
0.00/10 от 0 глас(а)

Сдружение „Българска библиотечно-информационна асоциация” е доброволна и независима професионално-творческа организация, която обединява специалисти, независимо от ведомствената принадлежност на институцията, в която работят, които се стремят да усъвършенствуват библиотечната и научно-информационната дейност и да издигнат престижа на професията.

 
Професионалната организация е основана през 1990 г. като Съюз на библиотечните и информационните работници в България. От 2008 г. сдружението носи името Българска библиотечно-информационна асоциация (ББИА).

През 2010 г. ББИА има 1093 индивидуални и 82 колективни членове. Регионалните дружества на асоциацията са 16, а секциите - 5.
 • Административен офис:
  София 1606
  бул. "Ген. Тотлебен" 28, ет. 4
  Телефони: 02/ 4219886
  Факс: 02/ 4219886
  Уеб адрес: http://www.lib.bg

 • Административен офис:
  София 1000
  пл. "Славейков" 4, ст. 609
  E-mail: bbia@lib.bg
  Телефони: 02 9870734
  Факс: 02 9870734
  Уеб адрес: http://www.lib.bg/

Няма въведени коментари!
amg-desen