.

Библиотеки

 • Българска библиотечно-информационна асоциация
  Българска библиотечно-информационна асоциация
  Сдружение „Българска библиотечно-информационна асоциация” е доброволна и независима професионално-творческа организация, която обединява специалисти, независимо от ведомствената принадлежност на институцията, в която работят, които се стремят да усъвършенствуват библиотечната и научно-информационната дейност и да издигнат престижа на професията.   Професионалната организация е основана през 1990 г. като Съюз на библиотечни ...
 • Електронни каталози на библиотеки
  Електронни каталози на библиотеки
  Сводни каталози Национална академична библиотечно-информационна система (НАБИС) Обединява библиотечните каталози на Българска академия на науките, Софийския университет "Св. Климент Охридски" и каталога на библиотека "Паница" при Американския университет в България.   Обединени каталози на Националния аграрен научно-информационен комплекс (НАНИКО) Част от информационния портал Агробиблиотеки. Включва ресурсите на Център за научно-техни ...
 • Виртуални библиотеки
  Виртуални библиотеки
  Национална мрежа от виртуални библиотеки  Библиотека на Фондация Програма Достъп до Информация Виртуална библиотека - MBOOKS Българският портал на знанието - Знам.bg Библиотека LITERNET Българска виртуална библиотека Електронен вестник и виртуална библиотека „Литературен клуб“ КУЛТ.БГ - българския сървър за изкуство и култура   Виртуална библиотека - Startirai.com Поле за изя ...
 • Програма Глобaлни библиотеки - България
  Програма Глобaлни библиотеки - България
  Програма „Глоб@лни библиотеки - България" е съвместна инициатива на Министерство на културата и Програмата на ООН за развитие. Инициативата се финансира чрез субсидия в размер на 15 милиона щ.д. от Фондация „Бил и Мелинда Гейтс".   „Глоб@лни библиотеки - България" цели да улесни достъпа до информация, знания, комуникации, електронно съдържание и услуги за общността чрез мрежата на обществените библиотеки. Програмата с ...
 • Библиотека Захарий Княжески
  Библиотека Захарий Княжески
  История на Библиотеката в дати: Април 1954 г. създадена с Решение на ИК на ОНС Стара Загора3 април 1955 г. открита Окръжна библиотека с отдели:Обработка, Заемна, Детски отдел, Читалня, Методичен отдел1959 г. поставя се началото на Справочно-библиографски отдел1962 г. въвежда се нов метод за обслужване на читателите чрез свободен достъп до книгите1966 г. организира се сектор “Краезнание”1967 г. Библиотеката избира за свой патрон възро ...
amg-desen