.

Каталог по тип литература

Учебна литература->университетска литература

 • CSS3 в примери, заедно със CD
  CSS3 в примери, заедно със CD
  Сергей Соколов
  Тази книга е предназначена за задълбочено изучаване на CSS. Тя е базирана на най-новата CSS 3 спецификация на консорциума W3C, без да се явява сух и буквален превод на тази спецификация. В книгата ще намерите над 200 практически примера свързани с използването на CSS в различни сценарии и за различни цели - работа с блокове, текст, изображения, таблици, списъци, хипервръзки, селектори, правила, псевдокласове и псевдоелементи, динамични филт ...
 • Българска журналистическа енциклопедия
  Българска журналистическа енциклопедия
  Любомир Михайлов
  Книгата е предназначена за учители, литературоведи, журналисти, фотографи, PR специалисти, филолози, философи, социолози, политолози, преподаватели в университети, интелектуалци, писатели, поети и изобщо всички, които се вълнуват от развитието на съвременното общество и влиянието на медиите върху него. Енциклопедията може да послужи още и на студентите, изучаващи хуманитарни дисциплини, както и на тези, чиято цел е да станат част от журнали ...
 • Готическият роман. Генеалогия, жанр, естетика
  Готическият роман. Генеалогия, жанр, естетика
  Огнян Ковачев
  Готическият роман е едно от най-странните явления в европейската литература – маргинално и безсмъртно, то плаши и възвисява, забавлява и възпитава. „Готическият роман: генеалогия, жанр, естетика” е първото цялостно българско изследване на европейския готически роман и естетиката на британското готическо възраждане (1764-1820). Неговия подход очертава генеалогичната рамка на Мишел Фуко и хетерогенността на културните изследвания, ...
 • Наръчник по предпечатна подготовка
  Наръчник по предпечатна подготовка
  Ивелин Михайлов
  В този полезен наръчник ще намерите: Основни знания свързани с подготовката за печат - категории шрифтове с техните параметри; правила за набор и оформяне на наборните страници; избор на подходяща цветова схема; видове моаре и начините за неговото избягване; цветоотделяне и др. Параметри и начини за оформяне на отделните елементи на печатните издания - корица, наборни и бели полета; колон елементи; титулни страници, баркод и др. Основни е ...
 • РНР и MySQL практическо програмиране
  РНР и MySQL практическо програмиране
  Денис Колисниченко
     Освен задължителните знания свързани с програмирането на PHP и работата с MySQL база данни, в книгата ще намерите множество примери, в които последователно и с подробни обяснения са разгледани полезни проекти от практиката - такива с които се сблъсква практически всеки PHP програмист.     Отделено е нужното внимание и на начините за оптимизация на PHP кода, настройването на PHP интерпретатора, използването на шаб ...
amg-desen